Руководство

Надзорни одбор

Ђорђе Топаловић
Председник надзорног одбора
Лепосава Божић
Члан надзорног одбора
Ружа Пенезић
Члан надзорног одбора

 

Директори и извршни директори

Никола Максимовић
Војислава Кнежевић
Извршни директор за опште, правне и финансијско економске послове и развој
Зоран Пејић
Извршни директор за послове саобраћаја, управљање путевима и развој