Јавна набавка мале вредности услуге бр. 16 – Израда елабората о геотехничким условима изградње моста на Старом граду у Ужицу

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

у поступку јавне набавке мале вредности (услуге) број 16/2018

„Израда елабората о геотехничким условима изградње моста на Старом граду у Ужицу“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЈАВНА НАБАВКА Израда елабората о геотехничким условима изградње моста на Старом граду у Ужицу