Оглас за давање у закуп перона са припадајућим пословним простором на аутобуској станици у Ужицу

 Оглас за давање у закуп перона са припадајућим пословним простором на аутобуској
станици у Ужицу прикупљањем затворених писаних понуда
   Уговор о закупу
   Пријава на оглас