Вести

Усвојен пројекат јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности локалног превоза путника на територији града Ужица

Усвојен пројекат јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности локалног превоза…