Rukovodstvo

Nadzorni odbor

Đorđe Topalović
Predsednik nadzornog odbora
Leposava Božić
Član nadzornog odbora
Ruža Penezić

 

Direktori i izvršni direktori

Vojislava Knežević
Izvršni direktor za opšte, pravne i finansijsko ekonomske poslove i razvoj
Zoran Pejić
Izvršni direktor za poslove saobraćaja, upravljanje putevima i razvoj