КОНКУРС за израду урбанистичко – архитектонског решења инфраструктурног моста и редизајн постојећег колско-пешачког моста у Ужицу

  Конкурс за израду урбанистичко – архитектонског решења инфраструктурног моста и редизајн…