Набавка(услуге)бр.5-„Сервисирање рачунарског система, биро опреме, стручни консалтинг операционог система и поправка рачунара и рачунарске опреме”

Конкурсна документација Одлука о додели Уговора