ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЕШЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНОГ МОСТА И РЕДИЗАЈН ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛСКО-ПЕШАЧКОГ МОСТА У УЖИЦУ (НА МЕСТУ БИВШЕГ МОСТА КРАЉА АЛЕКСАНДРА)

Завршен је конкур за израду урбанистичко- архитектонског решења инфраструктурног моста…