JP Užice Razvoj ulazi u treću godinu postojanja. Projekti, planovi, putevi

JP Užice Razvoj ulazi u treću godinu postojanja. Kao pravni naslednik Direkcije za izgradnju nastavlja da radi za potrebe grada , interes grada i kvalitetniji život naših sugrađana. Potrebe i problemi  građana uvek su na prvom mestu. Pokušavamo da izađemo u susret svim potrebama i zahtevima sugrađana. Svaki kvadrat asfalta , svaki projekat i svaki prevezeni građanin koji je zadovoljan našom uslugom je i naš uspeh.

            Javno preduzeće  „Užice razvoj“ Užice osnovano je i posluje radi trajnog pružanja:

– usluga gradskog i prigradskog prevoza putnika autobusima na teritoriji grada Užica,

– upravljanja javnim putevima

– arhitektonskih i inženjerskih usluga, projektovanja, izrade planova, nadzora nad izgradnjom građevina čiji je investitor Grad Užice

Na poslednjoj skupštini dana 26.12.2018. usvojen je Plan i program rada za 2019 godinu.

Planirani prihodi za 2019 god iznose 52.717.647,00 din . Ukupan broj zaposlenih je 28.

 

 

            SAOBRAĆAJ :

            Ukoliko se sistem javnog masovnog prevoza posmatra iz ugla ostvarenog prihoda u 2018. god. može se konstatovati da postoji kontinuiran rast u odnosu na prihod koji je ostvaren, parcijalno na mesečnom nivou u 2017. godini.

Ovaj podatak nam govori da se u sistemu pajavljuju novi korisnici, a kao glavni razlozi može se reći da su to:

 1. Izuzetno povoljan tarifni sistem, 50 dinara cena karte u Zoni 1, i 30 dinara na relaciji Aleksica most – Bolnica. Mislimo da ne postoji grad u Republici Srbiji sa ovako niskim cenama u sistemu javnog gradskog prevoza.
 2. Tačnost i redovnost prevoznika kao osnovna karakteristika (najbitnija) kvaliteta pružanja transportne usluge prevoznika firme Becejprevoz.

            Nadamo se da će se trend rasta broja putnika i ostvrarenog prihoda nastaviti i u 2019. godini.

            PUTEVI :

U 2019 god. planirana je rekonstrukcija sledećih Ulica :

            – Rekonstrukcija Karađorđeve Ulice

            – Rekonstrukcija Ulice Heroja Jerkovića

            – Rekonstrukcija Banjičke Ulice

            – Rekonstrukcija Ulice Iva Andrića

            – Rekonstrukcija Jug Bogdanove Ulice

            – Rekonstrukcija Ulice Dušana Popovića

            – Rekonstrukcija Dela Ulice Terazije

            – Rekonstrucija Dela Ulice Radničkog Bataljona          

            – Rekonstrukcija Ratarske Ulice 

            – Rekonstrukcija ulica Heroja Dejovića  i Alesandra Vučkovića  u Sevojnu

            PLANOVI :

Planirana je izrada sledećih planskih dokumenta :

 • Plan generalne regulacije „Užice centralni deo“ II faza
 • Plan generalne regulacije za preostali deo Prostorne celine „Užice“ 
 • Izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Turica“ i Izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Carina“ 
 • Plan detaljne regulacije „Jelovogorska ulica“
 • PDR “Slobodna zona Užice“ u Sevojnu
 • Plan detaljne regulacije „Stari grad“

Poslovi na izradi Plana započeti su krajem 2018.godine. Grad Užice je dobio donaciju u iznosu 15.000 za projekat Projekat EU Pro. JP“ Užice razvoj“  je potpisalo Ugovor na iznos  2.751.000. za izradu plana.

 • Plan detaljne regulacije za Ulicu Strahinjića bana
 • Plan detaljne regulacije za gradsko groblje „Dovarje“
 • Plan detaljne regulacije tunela na Kadinjači
 • Urbanistički projekat kružne raskrsnice kod muzeja

 PROGRAMI i PROJEKTI :

U narednom periodu nastaviće se realizacija tekućih  aktivnosti:

-Izrada godišnjeg Programa obnove fasada grada Užica,

-Izrada Plana rekonstrukcije i postavljanja autobuskih stajališta na području grada, na relaciji Duboki potok-Sevojno, odnosno rekonstrukcija i izgradnja savremenih nadstrešnica,

-Učešće u izradi studija i programa za potrebe planova od strateškog značaja za Grad (PP grada Užica i GUP-a),

-Izrada urbanističko tehničkih dokumenata za potrebe osnivača i tržište,

-Učešće u izradi, analizi i praćenju kapitalnih projekata kao projekata od regionalnog i lokalnog značaja,

            U skladu sa započetom saradnjom Grada Užica sa arhitektom Vladimirom Lojanicom na projektu  “Novi sloj identiteta grada Užica“-  Projekti ambijentalnog uređenja grada u narednom periodu nastaviće se aktivnosti na razradi idejnih rešenja i izradi tehničke dokumentacije i rekonstrukcije sledećih lokaliteta:

– urbanističke celine Malog parka, rekonstrukacija i osvežavanje Malog parka  sa uvođenjem vodenih površina i uređenjem trotoara ispred česme Lav.

– izrada projekta uređenja trotoara preko puta Opštine sa uređenjem prostora ispod kolonada i „Vlajkovim“ trgom. Idejnog koncepta arhitekture i projekta za izvođenje za:

            ‐ Uređenje trotoara prekoputa Opštine (popločanje, raspored mobilijara…)

            ‐ Uređenje prostora ispod kolonada (popločanje, fasade, plafoni, mobilijar…)

            ‐ Uređenje „Vlajakovog trga“ (popločanje, raspored mobilijara, zelenilo)

Izrada Projekta za izvođenje (PZI) za:

‐ Rekreativni most na osnovu usvojenog konceptualnog rešenja / Most kod Nove pekare/

– Projekta uređenja prodora i uvođenja vode na glavnom trgu – „Trg partizana“

Izrada idejnog koncepta arhitekture i projekta za izvođenje (PZI) za:

‐ Uređenje prodora na trgu (popločanje, raspored mobilijara…)

‐ Uređenje prostora ispod kolonada‐prodora (popločanje, fasade, plafoni, mobilijar…)

‐ Uvođenje vode na glavnom trgu

Za potrebe Grada Užica planirana je izrada i razrada i sledeće dokumentacije:

-Rekonstrukcija dečijeg igrališta na plaži za koju je JP “Užice razvoj“ izradilo Idejno rešenje,

-Izrada urbanističke i tehničke dokumentacije za javne parkinge i podzemne garaže,

-Izrada tehničke dokumentacije i rekonstrukcija pešačkih komunikacija u centralnoj gradskoj zoni,

-Izrada tehničke dokumentacije i rekonstrukcija parka u okviru Kasarne u Krčagovu.

U skladu sa prioritetima i potrebama Grada,  JP “Užice razvoj“ će učestvovati u izradi ili biti nosilac izrade prethodno navedene dokumentacije. 

JP “Užice razvoj“ će u narednom periodu učestvovati i u izradi tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju dečijih igrališta na teritoriji Grada.

Ostali projekti koji će pratiti JP “Užice Razvoj“ :

– Završetak spotske dvorane (parterno uređenje)

– Realizaciju Start up centra u Kasarni kao i rekonstrukciju objekta u Kasarni

– Realizaciju projekata energetske efikasnosti

– Završetak škole u Turici

– Realizacija Arheološkog parka u Staparskoj banji

– Ralizacija Rekonstrukcije Stare škole u Sevojnu sa promenom namene u objekat Kulturnog centra

– Izgradnja stanova u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji (20+10) stambenih jedinica.

 

U novu godinu ulazmo sa novim vizijama, projektima, novim izazovima i željom da omogućimo kvalitetniji život naših sugrađana.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.