Donet je Plan generalne regulacije „Užice-centralna zona“ II faza u Užicu.

Na 35. sednici Skupštine grada Užica održanoj 20. 09. 2019.g. donet je Plan generalne  regulacije „Užice-centralna zona“  II faza u Užicu.

Obrađivač Plana je JP „Užice razvoj“.

Nosilac izrade Plana je Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užica.

Planom je obuhvaćen  južni deo prostorne celine Užice , deo užičke kotline na desnoj obali reka Đetinje od stare hidrocentrale na Plaži do sportske hale u Velikom parku i padine uzvišenja Zabučje, u površini oko 177ha.

Magistralni saobraćajni koridori – Državni put IB reda broj 23 (Pojate – državna granica sa Crnom Gorom ) i Magistralna jednokolosečna  elektrificirana  žepeznička pruga (Beograd -granica sa Crnom Gorom),  dele  plansko područje na dve zone, prostorno i funkcionalno nezavisne:  

 

 • Zona 1: Međaj, u granici gradskog jezgra Užica,   u kojoj su dominantne površine javne namene i centralnih funcija ( javne službe, saobraćajni objekti, sportsko-rekreativni centri, uređene zelene površine). Planiranom namenom se uspostavlja ravnoteža javnih i privatnih potreba – uvođenjem centralnih aktivnosti u stanovanje kroz reknstrukciju postojećih gradskih blokova, formiranjem javnog prostora , njegovim uređenjem i uvođenjem posebnog režima saobraćaja.
 •  
 • Zona 2: naselje na Zabučju: blokovi porodičnog i mešovitog stanovanja, specifične gradnje uslovnjene konfiguracijom terena, u okruženju pošumljenih površina Zabučja, definisane kao park-šume, koje u potpunosti zadržavaju strukturu šume.

Planom se   ostvaruje mogućnost za realizaciju većih projekata:

 • Rekonstrukcija postojeće saobraćajne mreže radi uspostavljanja povoljnije situacione i nivelacione geometrije postojećih ulica.  Planirana rekonstrukcija državnog puta IB reda broj 23 usklađena je u skladu sa Glavnim projektom pojačanog održavanja državnog puta I B 23/28, deonica: Kneževići – Bela Zemlja – Užice, l = 15.234 km (od km 145+140.00 do km 160+374.00).
 • Izgradnja planiranih sabirnih i pristupnih ulica na Međaju (nova 1-1 i nova 2-2),
 • Pešačke pasarele na Državnom putu i uvođenja posebnog režima korišćenja kod pojedinih postojećih saobraćajnica.
 • Uvođenje znatnog broja parking mesta izgranjom javne garaže i parkinga za upravno i podužno parkiranje u okviru regulacija ulica.
 • Realizacija pešačke i biciklističke staze , veze užeg gradskog centra i gradskog parka „Međaj“, koji je, u skladu sa potrebom za uspostavljanjem prostornog kontinuiteta, preko Plaže, gradske klisure i Starog grada povezan sa poljem Turica, i klisurom Đetinje, a preko šetališta i uređenog priobalja sa SRC-om „Veliki park“.
 • Rekonstrukcija i izgradnja objekata i površina kompatibilnih namena u sportsko-rekreativnom centru „Veliki park“ i „Plaža“.
 • Izgradnja objekta uprave Sekcije za vuču vozova Užice i nove poslovne zgrade pored zgrade „PTT Srbija“ (u skladu sa zahtevom „Železnice Srbije“ ad),
 • Realizacija komercijalnih i sadržaja u funkcije društvenog standarda, upravljanja i zaštite (poslovanje, zanatstvo i usluge, ugostiteljstvo, trgovina, sport, kultura, umetnost, obrazovanje, nauka, zdravstvena zaštita, upravne i javne institucije, državna i gradska uprava), u delu objekta javne garaže.
 • Uspostavljanje uslova za pejzažno uređenje i ambijentalno integrisanje jaza u parkovski uređene površine , kao i mogućnost delimičnog ucevljenja , u skladu sa potrebama grada.
 • Uređenje park-šume na Zabučju, kroz rekonstrukciju vegetacije i uvođenje rekreativnih sadržaja i pratećih objekata.
 • Realizacija potreba na površinama ostalih namena, kroz izgradnju stambenih i objekata centralnih aktivnosti u granicama postojećih gradskih blokova.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.