Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака у Јавном предузећу за саобраћај,урбанизам,управљање путевима и развој “Ужице развој“ Ужице

Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака

Набавка(услуге)бр.5-„Сервисирање рачунарског система, биро опреме, стручни консалтинг операционог система и поправка рачунара и рачунарске опреме”

Конкурсна документација Одлука о додели Уговора