Расписан тендер за реконструкцију и промену намене командно-наставног објекта у објекат високог образовања за потребе високошколске установе са пратећим садржајем у комплексу бивше касарне IV ПУК у Ужицу

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул.…