Јавна набавка мале вредности (услуге) бр. 5

Услуге одржавања финансијског програма „Infosys“

 

Позив за подношење понуда – Објављено 05.05.2017.

 

 

Конкурсна документација  – Објављено 05.05.2017.

 

 

Обавештење о покретању поступка  – Објављено 05.05.2017.

 

 

Одлука о додели уговора – Објављено 25.05.2017.

 

 

Обавештење о закљученом уговору – Објављено 15.06.2017.