Планови

 

 

Програм пословања ЈП „Ужице развој“ за 2020. годину 

 

    План јавних набавки за 2019. годину.
Годишњи програм пословања за 2019. годину
Друга измена програма пословања за 2018. годину
Прва измена програма пословања ЈП „Ужице развој“ Ужице за 2018. годину
Измена плана јавних набавки за 2018. годину.
План јавних набавки за 2018. годину.
Годишњи план пословања за 2018. годину
Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017 – 2021.
Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017 – 2027.
Програм пословања за 2017. годину.
План јавних набавки за 2017. годину.